Kroonikonverter

Konverdib name="eur" lahtrid name="kr" teise veergu kroonideks.
getValues(); lisab ise uue krooniveeru, aga ei pruugi veel kõiki tabeleid läbida.
e(val); väljastab summa kroonides, komakohad määrab toFixed(0..2) parameeter.
Miinusega eraldades saab kahest arvust hinnavahemiku moodustada: 5 - 10 €..

TäisteenusedEUREEK
Rehvivahetus kuni 15"
26
Rehvivahetus 16"-17"
32 - 38
Rehvivahetus 18"-23"
32 - 45
Rehvivahetus kaubikud/maasturid
32

<script type="text/javascript">
function e(val) {
 if (val.indexOf('-')>=0) { values=val.split("-");
 kr2='~'+parseFloat((values[1])*15.6466).toFixed(0);val=values[0]; }
 else kr2=''; kr=parseFloat(val)*15.6466; kr = kr.toFixed(0); return kr+kr2+' kr';
}
function kroonid() {
 var x=document.getElementsByName("eur");
 var y=document.getElementsByName("kr");
 for(var i=0;i<x.length;i++) { y[i].innerHTML = e(x[i].innerHTML); }
}

function getValues() { <!-- tekitab tabelisse uue veeru KR väärtustega -->
 var arr = new Array();
 arr = document.getElementsByName("eur");
 for(var ik = 0; ik < arr.length; ik++) {
  var obj = arr[ik];
  createCell(obj.rows[0].insertCell(obj.rows[1].cells.length), 'INSERTED', "kr");
   for (var j=0; j<obj.rows.length; j++) {
   var rowElem = obj.rows[j+1];
   var tdValue = rowElem.cells[1].children[0].innerHTML;
   createCell(obj.rows[j+1].insertCell(obj.rows[j+1].cells.length), e(tdValue),"kr"); } }
 }

function createCell(cell, text, style){
 var div = document.createElement('div');
 var txt = document.createTextNode(text); 
 div.appendChild(txt);
 div.setAttribute('class', 'kr');
 div.setAttribute('className', 'EEK');
 div.setAttribute('style', 'color:rgb(119,119,119);font-size:0.73em;display:block;float:right;');
 cell.appendChild(div);
}
</script>

<div name="eur"> 26 </div> <div name="kr"> </div> <!-- väljade arv on piiramatu -->
<script> kroonid(); </script> <!-- ühest käivitamisest lehe lõpuosas piisab -->