Flirt Internet Exploreriga

Internet Exploreril on üsna isemoodi arvamus disainist ja CSS'ist. Vahel tuleb selliseid parameetreid juurde lisada, millele poleks elu sees tulnud. Siin on mõned selle lehe juures tehtud tähelepanekud.

SPAN float

SPANi floatimiseks tuleb stiilis määrata display:block (vaikimisi display:inline), lisaks tuleb
SPAN kastis paigutada floati vastasserva, näiteks paremale floatimiseks vasakule.
<p><span style="display:block; float:right;"> Parem </span> Vasak </p>
| Parem Näide:   Vasak

Colorboxi pildiaken

Colorboxi hõljuv aken ilmus kõigi IE versioonidega pealehele, lükkas sisu alla, näitas pilti
väiksemalt ja kerimisribadega. Lahendus: DOCTYPE kast peab olema lehe alguses esimesel real.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
Lehe paigutamine ekraani keskele

Kui teistel piisab body margin: 0 auto deklaratsioonist, siis IE puhul tuleb lisada
body { text-align: center; }

UL/LI horisontaalmenüü

LI horisontaalseks muutmiseks tuleb lisada float:left nii li kui li a juurde.
ul li a { float:left; }