INFO
Ikoonid avavad 800px eelvaate, failinimelt avaneb tispilt.
Slideshow ttab aktiivsel lehekljel, lehti peab ise vahetama.
Lehekljenumbrid on lehe lpus, kui albumis on le 48 pildi.
Kuupevad nimes on thestikulises korras kujul [AA]AA-KK-PP.
Galeriis on 6 tuba, 76 albumit ja 2062 pilti