Üritused ja saavutused


Sutlema mõis/MTÜ Sutlema Väravatorni Selts kuulub Eesti Mõisate Ühendusse ja selle kaudu üle-Euroopalise
maa- ja ajalooliste hoonete omanikke ühendava organiatsiooni UEHHA liikmeskonda (vt www.manor.ee).
Mõisa ajaloost saab ülevaate mois.ee portaalis.

2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
EKA restaureerimiskoolis õppimine, lõputöö-uuring Sutlema mõisa kohta - Sutlema mõis - tuhmunud pärl
EKA restaureerimise teaduskonna tudengite sügispraktika ja uurimiste korraldamine Sutlema mõisas
Hageri kihelkonna nelja baltisaksa kunstniku töödest reprode trükkimine ja näituse korraldamine EAS KOPi,
kULKA, Hageri Haridusseltsi ja Kohila Vallavalitsuse toetusel.
Sutlema mõisa väravatorni hooldustööd ja torni värvimine Muinsuskaitseameti toetusel EAS KOPi toetusel
Sutlema mõis - küla(stus)- ja kultuurikeskus Rändava Kunstniku Kodu - eskiisprojekti tellimine
Kohila valla toetusel katuse avariiolukorra likvideerimise projekti tellimine
LEADERmeetme kaudu I etapi rahastamine - jah-vastus olemas, ehitustegevus jääb 2010. aastasse,
hetkel teeme vabatahtlikku panust ehk 10 % omafinantseeringut
Muinsuskaitseameti tänukiri panuse eest Sutlema mõisaansambli korrastamisel 16. mai talgute raames

Pakutavad teenused


Meie sõbrad